Sprostitev ukrepov in omejitev proti epidemiji COVID-19 za registrirane športnike-kegljače

By | maj 6, 2020

Na današnji seji Vlade RS (6.5.2020) so sprejeli določene sprostitve ukrepov glede omejevanja športnih aktivnosti za registrirane športnike.

Na Kegljaški zvezi Slovenije (KZS) so podali sledeča navodila, ki se jih je potrebno držati pri treningih kegljanja. Objavljamo dokument, ki so nam ga danes poslali iz KZS.

Zadeva : NAVODILO  ZA  IZVAJANJE  TRENINGOV  V  ČASU  EPIDEMIJE

Po predvideni  sprostitvi  ukrepov  Vlade  Republike Slovenije,  Strokovna  komisija Kegljaške  zveze Slovenije   sprejema  sledeče  ukrepe , ki  so jih  vsi   klubi  KZS  DOLŽNI  UPOŠTEVATI.

 1. Upoštevajo se  vsi  veljavni ukrepi   vlade Republike  Slovenije  ob  prihodu  na  trening  na  kegljišče.
 2. Za treninge  se  uporablja  samo športni  del  kegljišča , bifeji  in klubski  prostori  so do  preklica  še  vedno zaprti .
 3. Upravljalec kegljišča  je   dolžan na  vhodu  v  kegljišče  pripraviti  razkužilo  za  razkuževanje  rok .
 4. Do prihoda  kegljačev na stezo , le ti  uporabljajo  zaščitno  masko ( dokler so v skupnem prostoru)
 5. Na treningu  so  lahko  le   4 ( štirje ) kegljači in trener  oziroma  vaditelj .
 6. Pred začetkom  treninga  skrbnik  kegljišča  obvezno  obriše  krogle  z  krpo . Za  izpiranje  krpe  uporabi  toplo  vodo  in  ustrezen detergent ( milo ali podobno).
 7. V garderobi so  udeleženci  treninga  obvezni upoštevati  varnostno  razdaljo (2 m).
 8. Pred začetkom treninga  ob prihodu  na steze  udeleženci  razkužijo 
 9. Po koncu treninga skrbnik  kegljišča  ponovno  obriše 
 10. Menjava se  izvede , tako  da   se  skupini  ne srečata  v garderobnih prostorih .
 11. Preden trening nadaljuje   druga skupina   mora  biti  15  minut  odmora  za  čiščenje  krogel .
 12. Menjava skupine  se  izvede   brez  srečevanja  udeležencev  izven  predpisane  varnostne  razdalje  (2 m).
 13. Tuširanje po  treningih  ni  dovoljeno .
 14. Skupina, ki je   trening  opravila  mora  kegljišče  zapustiti  v  čim  krajšem času .   

Ta navodila  veljajo  tudi  za  kegljišča s  šestimi  oziroma desetimi  stezami !

Priporočilo  upravljavcem  kegljišč :

Kegljišče   naj bo  očiščeno  vsak  dan .  Garderobni prostori  naj  se  po  vsakem  treningu  razkuži!

 

Predsednik  Strokovne  komisije: Branko Jeršin    

Predsednik  KZS: Milan Kuralič

Prilagamo tudi dokument, ki ga je javnosti objavil Olimpijski komite Slovenije (OKS):

ČLANICAM OKS – ZŠZ

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

Poudarki iz odloka:

 

VELJAVNOST

 • Od 7. 5. 2020
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni


KOMU JE DOVOLJENA VADBA

 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).


KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.


KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.


TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
   

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS – ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.

 

Zahvaljujemo se Vam za konstruktivno sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov, ki ste jih pripravili. 

 

 “S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo.”

Športni pozdrav, 

 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez