Kegljaška sezona se nadaljuje 6. junija

By | maj 19, 2020

Kegljaška sezona se bo nadaljevala 6. junija.

V prispevku prilagam vsebino maila, kjer je g. Gornik predstavil odločitev Predsestva KZ Slovenije:

Predsedstvo KZ Slovenije je na korespondenčni seji sprejelo sklep, da se vse slovenske kegljaške lige nadaljujejo:

06.06.2020 17. kolo

13.06.2020 18. kolo

Gremo kegljat!