III. Moška ekipa

Od leve proti desni stojijo: Marjan Dolinšek, Stane Starman, Andrej Rutar, Daniel Istenič, Matej Razdevšek, Franc Poljanšek

Klečijo od leve proti desni: Mirjan Mlinarič, Marjan Golob, Gašper Pirman