Od leve proti desni stojijo: Kristina Mihelčič, Marija Ravnikar, Ljuba Babnik
Od leve proti desno klečijo: Štefka Flerin, Manca Progar, Nika Progar