ZGODOVINA KK KAMNIK – 1. DEL

V tem delu opisujem zgodovino kluba od prvih korakov v letu 1954. do izgube kegljišča Planinka leta 1997. Ker v dostopnih publikacijah določeni dogodki in osebe niso navedeni, ali pa so pomanjkljivi, se morebiti prizadetim opravičujem. V klubu bomo zelo veseli, če bo kdo, ki bo bral te vrstice, pa ima manjkajoče podatke dokumentirane, le-te posredoval in tako pomagal dopolniti bogato zgodovino kluba.

UVOD

Ko se ozremo na šestdesetletno preteklost ugotovimo, da se je Kamnik kaj kmalu kegljaško ozavestil s skupino zagnancev (predvsem samostojnih obrtnikov in gostinca Pivka, ki je v svojem gostišču zgradil enostezno kegljišče že v letu 1952). Kegljaška Zveza Slovenije je bila ustanovljena 21.01.1950, tri leta po ustanovitvi mednarodne sekcije za kegljanje na devet kegljev – WNBA (World Ninepin Bowling Assotiation). Prvi kamniški kegljaški klub pa je bil registrira pri KZS že leta 1954. Kot je značilno za našo družbo, je tudi pri kegljanju pošla začetna energija (točni vzroki niso znani) in je klub prenehal delovati leta 1957 ter bil izbrisan iz registra delujočih društev leta 1964.

ZAČETKI

O zgodovini Kegljaškega kluba Kamnik ni bilo še nič zapisanega kljub temu, da je kar dolga in pestra.

V arhivu Občine Kamnik (UE) obstajajo dokumenti, ki pričajo o ustanovitvi Kegljaškega kluba Kamnik (KKK) na ustanovnem občnem zboru (22 prisotnih) 07.07.1954. Za predsednika kluba je bil imenovan Avgust Slatinšek. Med ustanovitvenimi dokumenti so še: Pravila kluba, Odločba o registraciji na Kegljaški zvezi Slovenije – št.61/54 z dne 17.07.1954, Odločba-dovoljenje za ustanovitev KKK št.IV.7012/1-54, OLO Ljubljana okolica, 16.09.1954. Kegljali so na eno steznem kegljišču na Zapricah (gostišče Ignaca Pivka).

1955

Leta 1955 je bilo v čast 10. obletnice osvoboditve »moštveno tekmovanje v mednarodnem slogu«. Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah. Kamnik je nastopal v 1. skupini, ki je štela 6 ekip. V njej so bile ekipe, ki niso sodelovale v republiški ligi. Osvojili so 2. mesto za ekipo Domžal. V 2. skupini so nastopale ekipe (4), ki so sodelovale v republiški ligi. Potekalo je tudi tekmovanje, ki se je imenovalo

»Krožkovno tekmovanje Ljubljanske podzveze«. Tekmovanje je potekalo od jeseni 1954 do spomladi 1955. Sodelovalo je 23 ekip, ki so bile razdeljene v pet skupin: zeleni, beli, rdeči, modri in rumeni razred. Kamnik je nastopal v modrem razredu in je v vseh šestih nastopih zmagal. Tega leta je bilo organizirano tudi »Ekipno prvenstvo kegljaške podzveze v narodnem slogu«. Sodelovalo je 12 ekip, Kamnik pa je osvojil 9.mesto. Tekmovanje je potekalo na kegljišču Gradis v Ljubljani. Na kegljišču Tehnike v Jeranovi ulici je bilo tekmovanje posameznikov Ljubljanske kegljaške podzveze. Od Kamničanov so med 90 tekmovalci sodelovali: Pavle Špende, Stanislav Arh in Anton Narad. Žal niso dosegli vidnejših uvrstitev. Kamničani so se udeležili tudi tradicionalnega tekmovanja za POKAL ILIRIJE v počastitev Dneva republike. Med 12 sodelujočimi ekipami je Kamnik dosegel 5.mesto. Decembra 1955 pa je bilo še Ekipno prvenstvo Ljubljanske podzveze na 200 lučajev mešano. Sodelovalo je 14 ekip, Kamnik (Hribar, Arh, Repolusk, Narad, Špende in Zabavnik) pa je osvojil 9.mesto).

1956

KK Kamnik se je prijavil na »krožkovno« tekmovanje Ljubljanske kegljaške podzveze in na sodelovanje v »Ljubljanski mestni ligi« za leto 1956. V »krožkovnem« tekmovanju so bili uvrščeni v rdeči razred (sodelovalo je 5 ekip) in osvojili prvo mesto. Igrali so borbene igre. V Ljubljanski mestni ligi so bile ekipe razdeljene v 3 skupine. Kamnik je bil v 1.skupini in zasedel 3.mesto. Igrali so 6×100 lučajev mešano. 8.01.1956 je bilo v Kamniku odigrano prijateljsko srečanje med ekipama Kamnik in Domžale v borbenih igrah. Zmagali so gostje z rezultatom 292:255. V povratni tekmi v Domžalah so zmagali Kamničani z

338:310. 5. aprila se je končalo prvenstvo posameznikov Ljubljanske podzveze za leto 1956 (200 lučajev mešano). Od 116 sodelujočih kegljačev so Kamničani dosegli naslednja mesta: 23.Anton Narad, 35.Stanislav Arh, 59.Vinko Babnik in 80.Vinko Habjan. Oktobra se je končalo prvenstvo Ljubljanske podzveze v borbenih partijah (10 tekmovalcev na ekipo). Sodelovalo je 27 ekip, Kamnik pa je osvojil visoko 6.mesto. Tako so bili za naslednje leto uvrščeni v 1.razred prvenstva v borbenih partijah. 24.12.1956 je bilo zaključeno ekipno prvenstvo Ljubljanske podzveze v disciplini 6 x 100 za moške. Med 27 sodelujočimi klubi je Kamnik osvojil 13.mesto. Za tekmovanje v letu 1957 se je Kamnik tako uvrstil v 2.skupino (od štirih skupin s po 8 ekipami). V mesecu aprilu se Kamnik ni pojavil na dveh gostujočih tekmah te lige.

1957

19.01.1957 je bila ustanovljena Zahodna conska liga. Bila je sestavljena iz ekip Ljubljanske, Gorenjske in Primorske podzveze. Liga je imela 12 članov, predvideni pa so bili trije nastopi. V drugem nastopu (23. in 24.03.1957) so za Kamnik nastopili samo 4 igralci. Na koncu so osvojili zadnje, 12.mesto. V prvenstvu Ljubljanske podzveze je Kamnik v 1.razredu osvojil zadnje, 8.mesto in izpadel v 2.razred.

Na prvenstvu posameznikov Okrajne kegljaške zveze Ljubljana za leto 1957 je nastopilo 145 tekmovalcev. Kamničan Špende je osvojil odlično 9.mesto. 36. je bil Babnik, Humar 82. Arh 85. in Berčič

128. Na prvenstvu Slovenije za posameznike pa je Karel Špende osvojil 13.mesto, na Državnem prvenstvu FLRJ dne 15.05.1957 v Kranju pa 85.mesto.

Na razpis za prvenstvo posameznikov OKZ Ljubljana za leto 1958 se je prijavilo 165 tekmovalcev, od teg 5 iz KK Kamnik. Žal se nihče ni uvrstil na finalno tekmovanje 40 najboljših, ki je bilo v aprilu.

V decembru je bil objavljen razpis za udeležbo v borbenih igrah za leto 1959. Kamnik je bil uvrščen v 3.skupino. Žal ni podatka, ali so se tudi prijavili in nastopali, ker po tem podatku ni več nobene najdene objave o delovanju kluba KK Kamnik.

Leta 1964 je bil KK Kamnik izbrisan iz registra delujočih društev.

VMESNI ČAS DO NOVEGA KEGLJIŠČA

V času od leta 1971 do 1976 je v Kamniku potekala občinska liga v kegljanju, v kateri so nastopale ekipe kamniških podjetij in drugih: Alprem, Eta, Graditelj, Kočna, Podjetje Kamnik, Projekt, Svit, Stol, Svilanit, Sob Kamnik, Titan, Utok in Zarja. Kegljali in tekmovali so na kegljiščih v Jaršah, Domžalah in Mostah. Poleg občinske lige so se udeleževali tudi občinskih prvenstev (kegljišče v Kranju) ter tekmovanj v svojih branžah (to so bile: Lesariada, Tekstiliada ipd.). Zelo množična so bila tudi sindikalna prvenstva. Po podatkih iz občinskega glasila je v letu 1973 nastopilo 189 tekmovalcev, od tega 40 žensk, v letu 1974 pa 160 tekmovalcev, od tega 27 žensk. Tekmovanja so potekala ne kegljišču Maks Perc v Ljubljani. Tekmovalo se je v več disciplinah: ekipno M/Ž, posamezno M/Ž, pari M/Ž in borbene igre s po 10 tekmovalci. Za ostala leta žal ni podatkov. Zaradi izredne popularnosti kegljanja so bile vedno glasnejše zahteve po izgradnji lastnega kegljišča. Te sanje so se uresničile v letu 1975, ko je bilo zgrajeno novo štiristezno kegljišče v sklopu restavracije PLANINKA. Ker ni podatkov o otvoritvi, predvidevamo, da so prve krogle začele podirati keglje v začetku leta 1976. Kako so si občani želeli tega objekta, se je pokazalo zelo hitro. Marca, na sindikalnem prvenstvu, ki je bilo prvo večje tekmovanje na novem kegljišču je nastopilo rekordnih 436 tekmovalk in tekmovalcev iz 16 OZD (organizacija združenega dela). Tekmovali so igralci iz kamniških podjetij in Občine Kamnik. Discipline so bile: posamezno moški, ženske, dvojice moški, ekipno moški, ženske in borbene igre. Ekipno je zmagal STOL pred ekipo TITAN in ALPREM. V borbenih igrah je slavil ALPREM pred ekipama STOL in SVILANIT. Posamezno pri ženskah je zmagala Nada Lotrič pred Heleno Križnik (obe Sob) in Mijo Grilc (Kočna). Pri moških je bil prvi Andrej Osolin pred Andrejem Pestotnikom (oba STOL) in Janezom Zobavnikom (Kočna). V dvojicah pa sta zmagala Franc Košir in Janez Kern (Alprem). Druga sta bila Stane Šnabl in Karel Končan (Titan), tretja pa Andrej Osolin in Andrej Pestotnik (Stol). Od 5. aprila do 28. maja je potekal na novem kegljišču PLANINKA turnir za POKAL KAMNIKA. Na turnirju je sodelovalo 8 najboljših ekip iz Občinske lige. Sklepam, da je bil redni del Občinske lige odigran še na tujih kegljiščih. Zmagala je ekipa TITAN v sestavi Karel Končan, Karel Klemenšek, Peter Repolusk, Pavel Repolusk, Cveto Stanimirovič, Milan Peklar, Stane Šnabl in Franc Berguš. Nastopile so še ekipe (od 2. mesta navzdol): ALPREM, ZARJA, SVILANIT, SVIT, KI KAMNIK, STOL in GRADITELJ.

NADALJEVANJE NA NOVEM KEGLJIŠČU

26.11.1976 je bil klub ponovno ustanovljen na ustanovnem občnem zboru KKK ( 31 navzočih ). Odločba o registraciji je bila izdana pod št.024-11/76 na dan 15.12.1976. Predsednik kluba je postal France Martinec (direktor SGP Graditelj).

Od tedaj naprej deluje Kegljaški klub Kamnik ( KKK ) neprekinjeno do danes in bo še naprej. Od leta 1976 dalje, so bili predsedniki kluba:

France Martinec, Janez Vodičar, Igor Podbrežnik, Rudolf Vidic, Emil Grzinčič, Bogdan Steklasa, Leon Pirman, Franc Spruk in Igor Zamljen

Novembra 1976 je bil objavljen intervju z g. Bernik Tonetom, ki je skrbel, da je vse na kegljišču nemoteno potekalo. Iz tega intervjuja je razvidno, da je bila v sezoni 1976/77 Občinska liga razdeljena v A in B ligo. V A ligi je bilo 14 kol, v B verjetno prav toliko. Torej je bilo v A in B ligi po 8 ekip. V zapisu Franceta Martinca iz oktobra 1977 leta razberemo, da je imel klub v sezoni 1976/1977 pod svojim okriljem 18 sekcij s 257 člani. To so bile ekipe iz kamniških podjetij. V tej sezoni sta moška in ženska ekipa tekmovali v Ljubljanski podzvezi. Moški so bili 4., ženske pa 3. Ob koncu sezone so organizirali tekmovanje posameznikov. Pri ženskah je zmagala Majda Bele, pri moških pa Ivo Griljc.

1977

Igralke KK Kamnik so v letu 1977 nastopile na prvenstvu ljubljanske podzveze. V posamični konkurenci je Majda Bele osvojila 8. mesto, Anica Končan 16. mesto in Veronika Osolin 18. mesto. V ženskih parih sta bili Bele/Končan 8., Drašler/Podobnik 12. in Griljc/Osolin 13. Moški verjetno niso sodelovali, ker jih ni na seznamu uvrščenih. Ženske so igrale tudi kvalifikacije za republiško ligo, a žal niso uspele.

1978

V letu 1978 so na Republiškem prvenstvu Slovenije mladinke osvojile 1. mesto ekipno, posamezno pa:

3. (Štefka Spruk) in 5. mesto (Majda Bele). Nastopili sta še Cveta Andrejaš in Helena Zika. Pri članicah posamezno je Danica Volčič osvojila 20. mesto. Na državnem prvenstvu Jugoslavije so mladinke osvojile

3. mesto ekipno (Andrejaš Cveta-365, Zika Helena-312, Majda Bele -386 in Štefka Spruk (Flerin) -383). Majda Bele je bila 5. pri mladinkah posamezno, Štefka Spruk (Flerin) pa 17.

Članice so v parih dosegle 4. mesto na DP Jugoslavije v Slavonskem Brodu. Igrali sta Štefka Spruk (Flerin) in Bele Majda 388+375). Majda Bele in Štefka Spruk (Flerin) sta se uvrstili v mladinsko reprezentanco Slovenije, Majda pa tudi v mladinsko reprezentanco Jugoslavije. Za reprezentanco Slovenije sta igrali na tradicionalnem turnirju mladink (Turnir bratstva in enotnosti) na Reki 03.06.1978 in osvojili 2. mesto.

1979

V januarski številki 1979 je g. Stane Simšič pisal o dveh letih uspešnega delovanja kluba (ustanovljen novembra 1976). V posameznih sekcijah (Svilanit, Zarja, Graditelj, Kočna, Alprem, Menina, Žito, Donit, Občina, Viator, Eta, Rudnik kaolina, PTT in Upokojenci) je bilo včlanjenih 250 tekmovalcev. V Občinski ligi je sodelovalo 20 ekip (10 v A in 10 v B). Stol in KIK sta imela po dve ekipi. Izpadli sta 2 ekipi iz A, kamor sta potem prišli prvi ekipi iz B). Organizirano je bilo Sindikalno prvenstvo, kjer lahko sodelujejo vsi člani sindikata, pa tudi Klubsko prvenstvo posameznikov, kjer lahko nastopijo le člani kluba. Poleg

rednih tekmovanj je bil to leto četveroboj ženskih ekip iz Kamnika, Kranja, Ljubljane in Medvod. Pa prijateljska tekma moških ekip Kamnika in Domžal. Najboljši posamezniki so se uvrstili v ekipo, ki je zastopala klub. V IV. Tekmovalni skupini Ljubljanske podzveze je kamniška ekipa zasedla 2. mesto.

V letu 1979 je na mladinskem RP Slovenije posamezno (Ajdovščina) Silva Ficko osvojila 9.mesto, mladinke pa ekipno 6. mesto. Mladinci so osvojili 11. mesto. Članice so na RP Slo ekipno osvojile 9.mesto. V ženskih parih sta Mija Griljc/Boža Pestotnik (Habat) osvojili 13. mesto, Danica Volčič/Veronika Osolin pa 25. mesto. V konkurenci članic posamezno je Horvat osvojila 22. mesto. Na mladinskem DP Jugoslavije v dvojicah (Zagreb) sta Majda Bele/Boža Pestotnik (Habat) osvojili 3.mesto. Na mladinskem DP posamezno (Ivanič Grad) je Boža Pestotnik (Habat) osvojila 5.mesto, Olga Starovasnik pa 22.mesto. Na DP Jugoslavije v ženskih parih sta Boža Pestotnik (Habat) in Mija Griljc osvojili 27. mesto.

Neimenovan avtor v marcu 1979 poroča o izredno zanimivi Občinski ligi, ki je postregla z zelo napetimi dvoboji v obeh ligah. Zmagovalci so postali igralci ekipe TITAN, ki je v A ligi doživela edini poraz v 1. krogu, potem pa zmagala 17 tekem zapored. V ekipi so igrali: Aco Pivk, Cveto Stanimirovič, Karel Klemenšek, Štefan Flerin, Karel Končan, Edo Repolusk, Pavel Repolusk, Milan Peklar in Stane Šnabl. Vodja je bil Tone Osenar. Drugo mesto je zasedla ekipa Stol A, tretje pa Graditelj. Igrale so še ekipe Utok, Kočna, KIK, Alprem, Zarja, Svilanit in Stol B. Zadnji dve ekipi sta izpadli v B ligo, prvouvrščeni ekipi iz B lige, Donit in Občina Kamnik.

Anton Osenar v junijski številki 1979 poroča o množičnem odzivu na Sindikalnem tekmovanju. Nastopalo se je v naslednjih disciplinah: Ekipno ženske, ekipno moški, borbene igre (vsaka ekipa z 10 igralci), ter posamezno ženske in moški. Ekipno ženske (7 ekip) je zmagal Titan pred Stolom in KIK. V moški konkurenci ekipno pa je prvo mesto dosegla ekipa Stol pred Titan in KIK. V borbenih igral je slavil Alprem pred pred Titanom in Stolom. V konkurenci ženske posamezno je zmagala Danica Volčič (Eta – 441 kegljev) pred Božo Pestotnik (Habat)-Menina – 416 in Magdo Matoh (Poljanšek)-KIK-404. Pri moških je zmagal Andrej Osolin (Stol – 467), drugi je bil Janez Kern (Alprem – 437), tretji pa Štefan Flerin (Titan – 435).

Tega leta so v Kamniku gostovali kegljači ekipe ČARDA iz Murske Sobote in se pomerili z izbrano vrsto Kamnika. Za goste je nastopil tudi žal že pokojni Miro Steržaj, ki je tudi podrl največ kegljev (962). Pri Kamniku je bil najboljši Andrej Osolin z 932 podrtimi keglji. Ostalih članov kamniške ekipe avtor žal ne omenja.

g. Stane Simšič je oktobra 1979 poročal o tekmovanju za Prehodni pokal Kamnika v znak počastitve 750- letnice mesta Kamnik. To je bil pravi praznik kegljanja, saj so nastopile številne ekipe. Pri ženskah so sodelovale ekipe Gradis Ljubljana, Rudar Trbovlje, Medvode in Tekstina Ajdovščina in Kamnik. Moške ekipe: Gradis Ljubljana, Rudar Trbovlje, Medvode, Tekstina Ajdovščina, Hidro Medvode, Čarda Murska Sobota, Kočevje, Domžale, ter Kamnik I in Kamnik II.

Najboljši pri ženskah so bile igralke Gradisa, pri moških pa Hidro Medvode. V seštevku moških in ženskih ekip pa GRADIS Ljubljana.

V tem letu so na kamniškem kegljišču asfaltno prevleko na stezah zamenjali s plastiko. To je bil za precej igralcev huda sprememba. Mnogi so bili namreč vajeni »kanalov« na asfaltu, ki so pomagali do boljših rezultatov. Nekateri so celo obupali in so prenehali s kegljanjem.

1980

V februarju 1980 je bilo na kamniškem kegljišču kvalifikacijsko tekmovanje najboljših slovenskih ekip za nastop na ekipnem prvenstvu Slovenije. Med 13 ekipami je zmagala ekipa Gradisa, Kamničanke pa so zasedle odlično drugo mesto. Tudi posamezno so bile Kamničanke zelo uspešne, saj se je vseh sedem, ki so nastopile, uvrstilo v nadaljnje tekmovanje. To so bile Veronika Osolin, Danica Volčič, Mija Griljc, Magda Matoh (Poljanšek), Majda Bele, Boža Pestotnik (Habat) in Peterka.

V Občinski sindikalni ligi je v sezoni 1979/80 nastopilo kar 21 ekip (10 v A skupini in 11 v B). Skupaj je v ligi nastopalo 195 igralcev. V A ligi je zmagala ekipa Graditelj pred ekipo Titan in KIK. Tone Osenar v maju piše, da moška ekipa KK Kamnik, ki je nastopala v Ljubljanski podzvezi zaradi zasedenosti kegljišča skoraj nima možnosti treninga. Zanimivo je, da so po poročanju g.Osenarja že takrat zaradi množičnosti že imeli v srednjeročnem načrtu izgradnjo novega kegljišča v okviru novega športnega parka nasproti gostilne Pod skalco.

Na RP Slovenije je Majda Bele osvojila 10. mesto posamezno/članice. Članice so ekipno osvojile 6. mesto. Pri mladinkah posamezno je bila Majda 2., Boža Pestotnik (Habat) pa 3. V konkurenci parov za mladinke sta Majda Bele in Lidija Kotnik (Pirman) osvojili 1. mesto.

V oktobru in novembru 1980 je bilo prvenstvo Jugoslavije za mladinke. Bele Majda je v Novem Bečeju osvojila 8. mesto, prvenstvo parov pa je bilo v Kamniku. Majda Bele in Lidija Kotnik (Pirman) sta osvojili

7. mesto. Na tekmovanju Bratstva in enotnosti v Novem Bečeju sta 24.5.1980 za mladinsko reprezentanco Slovenije (osvojile so 2. mesto) nastopili Boža Pestotnik (Habat) in Majda Bele.

1981

Tone Osenar poroča o Občinski sindikalni ligi, v kateri je v sezoni 1980/81 nastopalo 20 ekip s skupaj 170 igralci. V A ligi je spet zmagal Graditelj pred ekipama Stol in Zarja. Zaradi prezasedenosti kegljišča so se odločili, da bodo naslednjo sezono tri lige. Tako se bodo vsaj malo sprostili termini za klubske igralce. Moška ekipa je igrala v ljubljanski podzvezi, ženska pa v republiški ligi.

Junija tega leta je bilo državno ekipno prvenstvo Jugoslavije za članice. Tekmovanje je bilo na kegljišču Gradis v Ljubljani. Kamničanke so v konkurenci 15 ekip zasedle lepo 9. mesto. Nastopile so Danica Volčič, Draga Graoran, Olga Starovasnik, Veronika Osolin, Majda Bele in Mija Griljc. Ekipo je vodil Janez Sedušak.

Ženska ekipa se je uvrstila v 1.republiško ligo. Na ekipnem prvenstvu Slovenije so osvojile 4. mesto. Na RP Slovenije posamezno je Majda Bele osvojila 12.mesto, Veronika Osolin pa 21. mesto. Pri mladincih posamezno je Brane Mihajlov osvojil 18. mesto. Ekipno so mladinci osvojili 15. mesto.

Ženska ekipa je osvojila 9. mesto na DP Jugoslavije (kegljišče Gradis), Majda Bele je bila 16. posamezno na DP (Koprivnica). Majda Bele je bila tudi članica reprezentance Slovenije.

Moški ekipno so priborili obstanek v 1.ligi LKZ, ter dosegli 5.mesto v kvalifikacijah za enotno republiško ligo. Klub je organiziral sindikalno in klubsko prvenstvo ter Pokala Kamnika.

1982

Tone Osenar poroča o Občinski sindikalni ligi, v kateri je v sezoni 1981/82 nastopalo 17 ekip, v katerih je včlanjeno 260 članov. Zaradi manjšega števila ekip torej niso imeli treh skupin. V A skupini je ponovno slavil Graditelj pred ekipama Stol in Menina.

Po daljšem času spet poročajo o Sindikalnih igrah. V ekipnem tekmovanju je nastopilo kar 25 ekip (18 moških in 7 ženskih). Tako pri moških kot pri ženskah je zmagal Stol. V posamezni konkurenci je nastopalo okrog 450 tekmovalcev in tekmovalk. Pri moških je zmagal Štefan Flerin, drugi je bil Miro Semprimožnik, tretji pa Brane Potočnik. Pri ženskah je bila prva Majda Bele, druga Olga Pivk, tretja pa Dragica Žučko.

Omenja še, da člani kluba nastopajo v višji rangih tekmovanja. Ženska ekipa v republiški ligi, moška pa v ljubljanski podzvezi. Ženska ekipa je v 1.ligi SRS zasedla 5.mesto. Posamezno: Majda Bele 2.mesto v LKZ; dvojice: Majda Bele – Mija Griljc 3.mesto v LKZ. RP Slovenije posamezno: Majda Bele 2.mesto, Olga starovasnik 14.mesto, Mija Grilc 17. mesto. RP Slovenije v ženskih parih: Mija Griljc-Majda Bele

10. mesto. Majda Bele in Olga Starovasnik sta pridobili pravico nastopa na DP posameznic v Beogradu, kjer sta dosegli 10. in 44.mesto. DP v dvojicah ( Rijeka ) sta se udeležili Majda Bele – Mija Griljc ter zasedli 8.mesto (30 tekmovalnih parov). Moški v tem letu niso zabeležili vidnejših rezultatov. Pričela je delovati moška mladinska vrsta (11 igralcev).

V juniju 1982 je kamniška moška ekipa nastopila na turnirju, ki ga je organiziral KK Domžale, odvijal pa se je na kegljišču v Kamniku. Poleg dveh ekip iz Domžal so nastopale še ekipe Kočevje, Ljubljana in Hidro Medvode. Kamničani so se zelo dobro odrezali in osvojili drugo mesto za ekipo Hidro. Za Kamnik so nastopili: Miro Semprimožnik, Janez Gostič, Slavko Šuštar, Dragan in Miran Markovič in Brane Potočnik.

Junija tega leta je bilo državno ekipno prvenstvo Jugoslavije za članice. Tekmovanje je bilo na kegljišču Lukavac Tuzla v BIH. Kamničanke so v konkurenci 15 ekip spet zasedle lepo 9. mesto. Nastopile so Jožica Vidic, Boža Habat, Olga Starovasnik, Veronika Osolin, Majda Bele in Mija Griljc.

1983

Tudi to leto je bila odigrana Občinska sindikalna liga. Nastopilo je 18 ekip v dveh skupinah. V A skupini je zmagal Utok, drugi je bil Graditelj, tretji pa Integral. Med najboljšimi posamezniki najdemo igralce, ki tekmujejo še danes: Franc Poljanšek, Štefan Flerin, Brane Potočnik. Občinskih sindikalnih iger se je udeležilo 116 moških tekmovalcev in 32 ženskih tekmovalk. Ekipno je sodelovalo 17 moških in 9 ženskih ekip. Na borbenih igrah pa je sodelovalo 12 ekip.

Komisija pri KZS in njeno predsedstvo je imenovalo Janeza Sedušaka za v.d. trenerja republiške reprezentance mladink SRS in je s tem postal tudi član strokovnega sveta pri predsedstvu KZS.

Na občnem zboru so vodstvo kluba prevzeli Franc Martinec kot predsednik, namestnik Janez Sedušak, Stane Simšič kot tajnik in Danica Volčič kot blagajničarka. Izvolili so tudi nov izvršilni odbor. Žensko ekipo je vodil Janez Sedušak, moško pa Slavko Šuštar. Zanimivo je, da avtor omenja finančne težave kluba, kar kaže na to, da financiranje ni bilo dobro rešeno (polna zasedenost kegljišča, preko 200 članov, denarja pa ni).

V septembru je KK Kamnik že petič organiziral tekmovanje za Pokal Kamnika. Zanimivo je, da je bila vsaka ekipa sestavljena iz moške in ženske ekipe. Rezultat obeh ekip pa je štel za uvrstitev. Kamnik je nastopil z dvema ekipama, ki sta osvojili 5. in 6. mesto med osmimi ekipami. Zmagala je ekipa Gradisa, drugi so bili Celjani, tretji pa SCT Ljubljana. Albin Juvančič (Gradis) je tudi postavil nov rekord kegljišča: 872 podrtih kegljev. Da je bilo v Kamniku veliko dobrih kegljačev pove dejstvo, da je pri moških Kamnik I podrl le 2 keglja več od Kamnik II, skupno z žensko ekipo pa 44 kegljev več.

Tone Osenar še poroča, da ženske zelo uspešno nastopajo v 1.Slovenski ligi (4.mesto), v polfinalu DP Jugoslavije pa so osvojile 8. mesto. Moška ekipa je nastopala v ljubljanski podzvezi. Prvič je imel KK Kamnik tudi ekipo mladincev, ki so prav tako nastopali v ljubljanski podzvezi.

V Kegljaški zvezi Ljubljana (KZL) je v posamezni konkurenci Majda Bele osvojila 1.mesto, 8.mesto Mija Griljc, 11.mesto Olga Starovasnik in 17.mesto Danica Volčič. V dvojicah 3.mesto za par Majda Bele- Mija Griljc, 6.mesto Olga Starovasnik-Danica Volčič in 12.mesto Boža Habat-Ivanka Lubej.

Na RP Slovenije za članice posamezno: 6.mesto Majda Bele (s katerim se je uvrstila na DP v Kranju, kjer je zasedla 12.mesto). 14.mesto je osvojila Olga Starovasnik, 26.mesto Mija Griljc in 44.mesto Danica Volčič.

RP Slovenije v dvojicah za članice: 2.mesto Olga Starovasnik–Danica Volčič (ki sta se tako uvrstili na DP – Banjica v Beogradu in zasedli 17.mesto).

Na RP Slovenije za mladince je Brane Mihajlov osvojil 15. mesto, v parih pa Brane Mihajlov-Marjan Bergant 10.mesto.

1984

Stane Simšič piše o uspešni ženski ekipi KK Kamnik. Preko delovnih organizacij je bilo včlanjeno okrog 30 članic, za klub pa je nastopalo 10 članic: Majda Bele (10 tekem). Štefka Flerin (9), Jožica Vidic (10), Veronika Osolin (9), Olga Starovasnik(7), Mija Griljc (5) Danica Volčič (4) in Draga Graoran (1). Že četrto leto zapored so nastopale v 1. republiški ligi. Osvojile so 4.mesto. Bile so tudi 8. v polfinalu DP Jugoslavije ekipno.

Jožica Vidic in Majda Bele sta v paru osvojili prvo mesto v KZL. Prvenstvo KZL posamezno: 5.mesto Olga Starovasnik, 6.mesto Majda Bele, 18.mesto Mija Griljc, 19.mesto Danica Volčič, 33.mesto Ivana Lubej in 39.mesto Draga Graoran. RP Slovenije posamezno: 18.mesto Majda Bele, 26. Olga Starovasnik. Dvojice: Majda Bele-Jožica Vidic 4. mesto, Ivanka Lubej-Danica Volčič 27.mesto. Na RP Slovenije za mladince so Kamničani osvojili 8. mesto med 15 ekipami.

Na DP Jugoslavije v Novem Sadu sta v dvojicah Jožica Vidic in Majda Bele osvojili 6.mesto.

V začetku oktobra je bilo tekmovanje za Pokal Kamnik, že 6. zapored. Nastopilo je 8 moških in 8 ženskih ekip. Za uvrstitev je veljal seštevek obeh ekip. Obe kamniški ekipi sta dosegli 5. mesto, v skupnem seštevku pa 4. mesto. Pokal je ponovno osvojil Gradis. Pri ženskah posamezno je bila Majda Bele 2.

Janez Sedušak je prejel visoko priznanje Ljubljanske kegljaške zveze »SREBRNI KEGELJ«.

1985

Stane Simšič poroča o klubskem prvenstvu v kegljanju. V bistvu je šlo za Občinsko ligo, ki je imela v sezoni 1984/85 enotno ligo. Žal ne omenja števila ekip. Očitno je, da je precej ekip razpadlo, verjetno pa je bilo v ligi 10 ali 11 ekip. Na koncu so najboljše ekipe igrale finale, zmagal pa je UTOK, pred OBRTNIKI in ekipo SVILANIT.

V juniju se je odvijalo Sindikalno prvenstvo. Nastopilo je 14 moških in 5 ženskih ekip. Tekmovalo se je ekipno, posamezno in v borbenih igrah. Skupaj je nastopilo preko 200 tekmovalcev in tekmovalk. Ekipno je pri moških zmagal Utok pred Menino in Zarjo. Pri ženskah je zmagal KIK pred ekipo UTOK in DU Kamnik. Posamezno so bili pri moških najboljši Andrej Pestotnik (Stol), Dragan Markovič (Utok) in Franc Novak (Svilanit). Pri ženskah je zmagala Majda Bele (Graditelj) pred Olgo Pivk (Titan) in Danico Volčič (Eta). V borbenih igrah je nastopilo 11 ekip s po 10 igralci. Zmagali so Obrtniki pred Titanom in Utokom.

V 1. republiški ligi igralke ETA osvojile 5. mesto. Na RP SLO za članice je Olga Starovasnik osvojila 22.mesto, Jožica Vidic je bila 34. V dvojicah sta bili Olga Starovasnik in Jožica Vidic 6. Mladinci so na RP SLO osvojili 9.mesto. V konkurenci posameznikov so osvojili: Brane Mihajlov 13.mesto, Franci Spruk

14.mesto, Rafael Vrankar 28., Vido Hančič 40. in Matjaž Burkeljca 47.mesto. V dvojicah sta Franci Spruk in Rafael Vrankar osvojila 15.mesto.

Na DP Jugoslavije za dvojice v Mariboru sta Jožica Vidic in Olga Starovasnik osvojili 14. mesto.

V drugi polovici oktobra je bilo spet tekmovanje za Pokal Kamnika. Tokrat je nastopalo 8 moških in 7 ženskih ekip. Moške ekipe: Gradis, Tekstil-Slovan, SCT, KK Krško, Tekstina Ajdovščina, Domžale, ter Kamnik 1 in 2. Pri ženskah: SCT, Tekstina, KK Krško, KK Kranj, Tekstil-Slovan, Gradis in ETA Kamnik. Pri moških ekipah je zmagala ekipa Gradisa, Kamnik I je bil 5. Pri ženskah je premočno zmagala ekipa ETA Kamnik. Prav po zaslugi deklet je združena ekipa KK Kamnik osvojila 2. mesto, takoj za SCT. Posamezno sta prvi dve mesti osvojili Kamničanki: 1. Štefka Flerin, 2. Veronika Osolin. Tudi 3. mesto je pripadlo Kamničanki Majdi Bele, ki pa je nastopala za SCT Ljubljana.

1986

V 1.Slovenski ligi so igralke ETA Kamnik osvojile 8. mesto in izpadle iz 1.lige v 2. ligo zahod. Na RP SLO za članice posamezno je bila Veronika Osolin 42., Jožica Vidic pa 55. V dvojicah sta Ivanka Lubej in Štefka Flerin osvojili 21.mesto. Na RP Slovenije posamezno za mladince je Franci Spruk osvojil 7.mesto., Matjaž Burkeljca pa 41.

Na DP Jugoslavije posamezno za mladince je Franci Spruk osvojil 27.mesto.

Od 23. do 31.maja je potekalo Sindikalno prvenstvo. Potekalo je v ekipni konkurenci, posamezno in v borbenih igrah. Sodelovalo je blizu 300 članov in članic. Med 13 moških in 7 ženskih ekip je pri moških zmagala ekipa Stol pred KIK in Utok. Pri ženskah pa Stol pred ekipam Titan in DU Kamnik. Posamezno pri moških je slavil Bojan Marinček, drugi je bil Miro Semprimožnik, tretji pa Slavko Šuštar ml. Pri ženskah je zmagala Olga Pivk, druga je bila Majda Bele, tretja pa Štefka Flerin. V borbenih igrah se je pomerilo 10 ekip. Zmagala je ekipa Titan, pred ekipama Stol in Utok.

1987

Na prvenstvu Ljubljanske kegljaške zveze sta v dvojicah Štefka Flerin in Olga Starovasnik osvojili 1.mesto.

Na RP Slovenije za članice posamezno je Štefka Flerin zasedla 7.mesto, Olga Starovasnik 31. in Boža Habat 48.mesto. V tekmovanju dvojic sta Štefka Flerin in Olga Starovasnik osvojili 12.mesto, Boža Habat in Jožica Šuštar pa 17.mesto.

Na DP Jugoslavije za posameznice, ki je bilo 24. in 25.10. 1987 v Osijeku, je Štefka Flerin v konkurenci 40 igralk dosegla 12. mesto z 857 podrtimi keglji (416+441).

V 2. Slovenski ligi zahod so igralke ETA Kamnik zasedle 2.mesto in se uvrstile nazaj v 1. ligo.

V prvi polovici marca je bilo izpeljano Sindikalno prvenstvo. Nastopilo je 14 moških in 6 ženskih ekip s skupaj blizu 350 udeleženci. Ekipno je zmagal Utok pred ekipama Svilanit in Stol. Pri ženskah je slavil Stol pred ekipama Titan in DU Kamnik. Pri moških posamezno je zmagal Miro Semprimožnik (441) drugi je bil Brane Potočnik (438), tretji pa Janez Hančič (430). Pri ženskah je zmagala Štefka Flerin (424), druga je bila Olga Starovasnik (395), tretja pa Veronika Osolin s 394 podrtimi keglji. V borbenih igrah je sodelovalo 13 ekip, zmagala pa je Menina pred ekipama Titan in Stol.

Stane Simšič poroča v juniju o končanem klubskem tekmovanju KK Kamnik. Pri moških je zmagal Miro Semprimožnik (Stol), pri ženskah pa Štefka Flerin (Titan). Oba sta bila tudi med najboljšimi v moški, oziroma ženski ekipi KK Kamnik.

1988

Stane Simšič v marcu 1988 poroča, da je bil v decembru 1987 Občni zbor KK Kamnik, na katerem so izvolili novo vodstvo. Ob 10-letnici delovanja kluba so ocenili minulo delo in predstavili načrte za naprej. Minulo delo so ocenili za dobro, saj se v klubu odvija veliko aktivnosti: vsako leto deluje Občinska liga v skupini A in B s skupaj 16 ekipami. Vsako leto je organizirano Sindikalno občinsko prvenstvo in klubsko prvenstvo posamezno. Poleg tega ženska ekipa že več let nastopa v 1. republiški ligi, dve moški ekipi pa dokaj uspešno nastopata v Ljubljanski podzvezi. Članice ženske ekipe so v tem obdobju dosegle številne uspehe tako v republiški kot tudi državni konkurenci. KK Kamnik je imel tudi močno sodniško službo, saj je imel kar 23 sodnikov, od tega 3 zveznega ranga, ter 6 sodnikov republiškega ranga. Vendar se v zadnjih dveh letih srečujejo z velikimi težavami. Glavna težava je kegljišče Planinka, ki ga ima klub v najemu. Težave gostilne Planinka se odražajo tudi pri delovanju kegljišča, predvsem pri stroških vzdrževanja in večjih popravil. Člani kluba so že večkrat predlagali, da bi se lastništvo kegljišča brezplačno preneslo na ZTKO in s tem posredno v upravljanje kegljaškega kluba. Druga težava je financiranje, ki je sicer zadostno za tekoče delovanje, ni pa dovolj za premike na višjo raven. Tako si želijo, da bi se vsaj ena moška ekipa uvrstila v 2.ligo, ženska pa da bi se bolj približala vodilnim ekipam.

V 1. Slovenski ligi so igralke ETA Kamnik zasedle 6.mesto. Na RP Slovenije v dvojicah sta Jožica Vidic in Starovasnik Olga dosegli 24.mesto.

V drugi polovici aprila se je končalo Sindikalno prvenstvo za ekipe in posameznike, ter borbene igre. Med posamezniki je nastopilo 93 tekmovalcev, med posameznicami pa 21. Pri moških je zmagal Miro Semprimožnik (Stol), drugi je bil Janez Kern (Alprem), tretji pa Jože Z. (Svilanit). Pri ženskah je slavila Olga Starovasnik, druga je bila Štefka Flerin, tretja pa Magda Poljanšek. Ekipno je nastopili 14 moških in 8 ženskih ekip. Pri moških je zmagal Alprem pred Zarjo in Titanom. Pri ženskah je bila prva ekipa Svilanita pred Stolom in ETA. V borbenih igrah je nastopilo 12 ekip. Zmagal Stol pred Menino in Titanom.

1989

Ženska ekipa ETA Kamnik je v 1.ligi osvojila 8.mesto in bi izpadla v 2.ligo. Ker pa se je liga povečala na 10 članic, so ostale v 1. ligi. Štefka Flerin in Boža Habat sta na Republiškem prvenstvu za dvojice osvojili

11. mesto. V tem letu je imel klub ETA Kamnik registriranih 12 igralk: Olga Starovasnik, Magda Poljanšek, Boža Habat, Danica Volčič, Štefka Flerin, Veronika Osolin, Jožica Vidic, Jožica Šuštar, Anka Zupan, Ivanka Lubej, Nika Korošec in Blanka Jelen.

1990

Ženska ekipa ETA Kamnik je v 1.ligi osvojila 10.mesto in izpadla v 2.ligo zahod. V tem letu je imel klub ETA Kamnik registriranih 13 igralk: Olga Starovasnik, Magda Poljanšek, Boža Habat, Danica Volčič, Štefka Flerin, Veronika Osolin, Jožica Vidic, Jožica Šuštar, Anka Zupan, Ivanka Lubej, Nika Korošec, Blanka Jelen in Irena Osolin.

Decembra se je odvijal tradicionalni Pokal Kamnika. Udeležilo se ga je 7 moških in 7 ženskih ekip. Pri moški so zmagali KK Domžale pred EMO Celje in SCT Ljubljana. Pri ženskah pa so zmagale EMO Celje pred SCT Ljubljana in KK ETA Kamnik. Posamezno sta zmagala Bojan Marinček (900) in Mira Grobelnik (441), oba z novim rekordom kegljišča.

1991

V sezono 1990/91 je ETA Kamnik v 2.ligi zahod s sedmimi članicami osvojila 4.mesto. Nastopalo je 10 igralk: Jožica Vidic, Veronika Osolin, Olga Starovasnik, Nika Korošec, Ivanka Lubej, Olga Pivk, Anka Zupan, Olga Kern, Magda Poljanšek in N. Hadžič.

Moška A ekipa je nastopala v 1. ligi LKZ in osvojila 3.mesto. Moška B ekipa pa je v 2. ligi LKZ dosegla 4.mesto.

Na prvenstvu Slovenije za dvojice sta Olga Starovasnik in Jožica Vidic osvojili 20.mesto. V posamezni konkurenci je bila Olga Starovasnik 37.

Na kadetskem prvenstvu Slovenije je Franci Knavs osvojil 28. mesto. Hren Simona in Klemenc Klavdija sta v dvojicah za kadetkinje osvojili 4. mesto. Knavs Franc in Pipan Damjan pa 4. mesto med kadeti.

Zabeležili smo uspešne nastope dečkov in deklic na republiškem in državnem prvenstvu. Sodelovalo je kar 19 dečkov in deklic, kar priča o uspešnem delu z mladimi. Prvič se z lepimi predstavami pojavita Simona Hren in Aleš Prosen, bodoča člana 1. ekip.

V Občinski ligi je to sezono tekmovalo 11 ekip, ki so se v rednem delu dvakrat pomerile med seboj. Najboljše štiri ekipe so se v finalu še enkrat pomerile v dvokrožnem sistemu. Zmagala je ekipa Obrtniki pred ekipami Lipa, Utok in Titan.

Decembra se je odvijal tradicionalni Pokal Kamnika. Udeležilo se ga je 8 moških in 6 ženskih ekip. Pri moški so zmagali KK Triglav pred KK Kamnik in KK Domžale. Pri ženskah pa so zmagale kegljačice KK Triglav pred ETA Kamnik in EMO Celje. Posamezno sta zmagala Vinko Šimnovec (891) in Jožica Jerala Grobelnik (438), oba iz ekipe Triglav Kranj, ki je tudi osvojila prehodni pokal.

1992

Ženska ekipa ETA Kamnik je v sezoni 1991/92 igrala v 2. ligi zahod, moški dve ekipi pa v 1. in 2. ligi Ljubljanske kegljaške zveze (LKZ). Ker o tem ni najti nobenih podatkov, tudi uvrstitve niso znane. Prav tako ni podatkov o uvrstitvah naših igralcev na državnih prvenstvih.

V Občinski ligi je to sezono tekmovalo 12 ekip, ki so se v rednem delu dvakrat pomerile med seboj, najboljše štiri pa še v finalu. Zmagali so Obrtniki, naslednja tri mesta pa so osvojile ekipe Lipa, Veronika in Stol.

1993

V januarju je potekalo tradicionalno tekmovanje za Pokal Kamnika. To bi moralo biti že decembra 1992, a zaradi adaptacije kegljišča ni bilo možno. Ekipno so pri moških zmagale Domžale pred Hidro Medvode in Norik Ljubljana. Pri ženskah je zmagal Norik pred ETA Kamnik in Triglav Kranj. Pri posameznikih je zmagal Sušnik iz Domžal pred Miranom Markovičem (Kamnik). Pri ženskah je zmagala Boža Habat, druga je bila Štefka Flerin (obe KK ETA), tretja pa Petač (Norik).

V sezoni 1992/93 je ženska ekipa ETA Kamnik igrala v Medregijski ligi zahod, pod vodstvom Danice Volčič osvojila prvo mesto in se ponovno uvrstila v 2. ligo. Igrale so: Štefka Flerin, Boža Habat, Simona Hren, Nika Korošec, Olga Starovasnik, Ivanka Lubej, Magda Poljanšek, Jožica Šuštar in Olga Kern. Veselje ob tem uspehu je močno skalilo dejstvo, da je kmalu po končani sezoni v 59. letu umrl Zdravko Bergant. Zdravko je bil velik navijač in podpornik kluba, še posebej ženske ekipe. Dekleta je brezplačno vozil na tekme, jih spravljal v dobro voljo in jih vzpodbujal.

Tudi moška A ekipa je igrala v Medregijski ligi in po slabem začetku na koncu zasedla 5.mesto. Vodil jo je Franci Spruk. Nastopali so: Miran Markovič, Drago Flerin, Brane Potočnik, Brane Mihajlov, Rudolf Vidic, Janez Hančič, Vido Hančič, Slavko Šuštar, Darko Homar, Franc Kokalj in Franc Spruk. Druga moška ekipa je nastopala v KZL, vendar je imel vodja Franc Kokalj precej težav z udeležbo na tekmah, predvsem na gostovanjih.

V Občinski sindikalni ligi je ponovno slavila (tretjič zapored) Obrtna zbornica. Druga je bila Kavarna Veronika, tretji pa Titan. V posamezni konkurenci so bili najboljši: moški: 1.Dragan Markovič, 2. Brane Mihajlov, 3. Janez Hančič. Žensk

Odigrano je bilo tudi klubsko prvenstvo KK Kamnik. Tokrat je bil sistem tekmovanja spremenjen. Najboljših 16 iz predtekmovanja se je uvrstilo v finale, kjer so se finalisti pomerili na izpadanje in sicer po sistemu 10 polno/20 čiščenje. Uvrstitve moški: 1. Rudolf Vidic, 2. Franc Kokalj, 3. Brane Mihajlov. Ženske: 1. Štefka Flerin, 2. Magda Poljanšek, 3. Jožica Šuštar.

Na DP za dvojice sta Štefka Flerin in Boža Habat osvojili 13.mesto.

Na DP za mladinke posamezno je Simona Hren osvojila 8. mesto. V dvojicah sta Irena Brunšek in Simona Hren osvojili 8. mesto.

Na kadetskem DP posamezno so bili: Aleš Prosen 21., Damjan Pipan 22. in Franci Knavs 35.

Na kadetskem DP posamezno za dekleta je zmagala Simona Hren. Irena Brunšek je bila 17,. Dunja Markovič pa 18. V dvojicah sta 4. mesto zasedli Simona Hren in Irena Brunšek.

Na DP za deklice je bila Dunja Markovič v IV. Kategoriji 13. Pri dečkih sta bila v II. Kategoriji Poljanšek Matevž 12. in Kern Matej 13., Rok Kramar pa 21. V III.kategoriji je bil Goran Lelek 9., Matevž Poljanšek 22., Matej Kern pa 25.

1994

V sezoni 1993/94 je ženska ekipa ETA Kamnik osvojila 2. mesto v 2. državni ligi (za ekipo EMO II) in se ponovno uvrstila v 1. državno ligo. Nastopale so: Štefka Flerin, Boža Habat, Simona Hren, Nika Korošec, Olga Starovasnik, Ivanka Lubej, Magda Poljanšek in Jožica Šuštar. Vodja Danica Volčič.

Moška A ekipa je nastopala v Medregijski ligi zahod in osvojila 4. mesto. Nastopali so: Markovič Miran, Flerin Drago, Brane Potočnik, Brane Mihajlov, Rudolf Vidic, Hančič Janez, Hančič Vido, Slavko Šuštar, Darko Homar, Franc Kokalj, Urankar in Klemenc Tone. Vodja in trener je bil Franc Spruk.

V obeh ekipah razmišljajo o okrepitvah za novo sezono s ciljem, da bi bila ženska ekipa čim bolj konkurenčna v 1. ligi, moška ekipa pa bi se tako lažje prebila v 2. ligo.

Moška B ekipa je igrala v KZL in zasedla 3. mesto. Tekmovalci v mlajših kategorijah so vadili pod vodstvom Slavka Šuštarja st.

Na DP za posameznice je Štefka Flerin osvojila 16. mesto, Jožica Šuštar je bila 44. V dvojicah sta Štefka Flerin in Boža Habat osvojili 7. mesto. V mešanih dvojicah sta Magda Poljanšek in Miran Markovič osvojila 20. mesto, Olga Starovasnik in Brane potočnik 25. mesto, Štefka Flerin in Drago Flerin 40., Simona Hren in Brane Mihajlov sta bila 41., Joži Šuštar in Darko Homar 56., Nika Korošec in Tone Klemenc pa 58. V borbenih igrah je ekipa KK Kamnik na kegljišču Maksa Perca osvojila 5. mesto. V veteranskem DP prvenstvu so bili v skupini 56-65 let Cveto Stanimirovič 12., Rudolf Vidic 17. in Milan Peklar 29. V skupini 50-55 let je bil Franc Smolnikar 10.

Na DP za mladince posamezno je Pipan osvojil 22. mesto, Aleš Prosen pa 30. V dvojicah sta Damjan Pipan in Aleš Prosen osvojila 11. mesto. V konkurenci mladink posamezno je bila Simona Hren 7., Irena Brunšek pa 22.

Na DP za dečke in deklice je pri deklicah 10-11 let Anja Flerin osvojila 2.mesto, Alma Tiganj 3. in Barbara Hočevar 4.mesto. Pri deklicah 12-13 let je bila Nataša Turk 6. Pri dečkih 12-13 let je bil Andrej Flerin 5., Matej Kern 7. in Matej Turk 13. Pri dečkih 14-15 let je bil Aleš Hočevar 28. V tekmovanju parov sta pri deklicah v II. kategoriji zmagali Anja Flerin-Alma Tiganj, pri dečkih pa sta v III. kat. Andrej Flerin-Matej Kern zasedla 4. mesto.

V Občinski ligi je nastopalo 11 ekip. V »A« ligi so tekmovali : DU Kamnik, OOZ Kamnik, Stol I., Kavarna Veronika, »K«Market in KIK. V »B« ligi pa: Eta, Žito, KamBus, Stol II. in Mozaik. Zmagala je ekipa

»K«Market, drugi je bil Stol, tretja pa Obrtna zbornica. Občinski prvak je postal Brane Mihajlov, drugi je bil Marjan Štrajhar, tretji pa Štefan Flerin. Pri ženskah je bil vrstni red: 1.Magda Poljanšek, 2. Simona

Hren, 3. Jožica Šuštar. Odigrano je bilo tudi Klubsko prvenstvo. Moški: 1.Brane Potočnik, 2. Štefan Flerin, 3. Miran Markovič. Ženske: 1. Magda Poljanšek, 2.Simona Hren, 3. Štefka Flerin.

V decembru je bilo spet tekmovanje za Pokal Kamnika. Nastopilo je 154 moških in 78 žensk. Tokrat je bilo tekmovanje le posamezno moški in ženske. Najprej je bilo na sporedu predtekmovanje. Najboljših 16 se je nato v finalu pomerilo na izpadanje. Iz KK Kamnik sta se pri moških v finale uvrstila Janez Hančič in Brane Mihajlov, pri ženskah pa Štefka Flerin. Za vse je bil to velik uspeh, saj so se tekmovanja udeležili najboljši slovenski igralci in igralke. V finalu je pri moških zmagal Boris Benedik z novim rekordom kegljišča (970), drugi je bil hrvat Galjanić, tretji pa Štrukelj. Kamničana Janez Hančič in Brane Mihajlov sta bila 15. in 16. Pri ženskah je zmagala Mira Grobelnik pred Mariko Kardinar in Jeralo iz Kranja. Štefka Flerin je bila 13.

1995

Ženska ekipa KK ETA Kamnik je v 1. državni ligi zasedla 10. mesto in kljub dobrim predstavam v zadnjem delu prvenstva izpadla v 2. ligo. Pod vodstvom Danice Volčič so nastopale: Magda Poljanšek, Jožica Šuštar, Štefka Flerin, Simona Hren, Jožica Vidic, Boža Habat, Nika Korošec, Olga Kern, Olga Starovasnik, Lidija Pirman in Majda Lužar. Ob prizadevnem delu igralk ter strokovni pomoči Francija Spruka in Danice Volčič pričakujejo hitro vrnitev med najboljše.

Moška A ekipa je izpolnila zadani cilj in prepričljivo osvojila 1. mesto v Medregijski ligi zahod in se uvrstila v 2. državno ligo. Nastopali so: Bojan Marinček (vodja ekipe in trener), Miran Markovič, Drago Flerin (pomočnik trenerja), Brane Mihajlov, Brane Potočnik, Janez Hančič, Vido Hančič in Rudolf Vidic. Tudi druga moška ekipa je osvojila 1, mesto v 2. ligi KZL in se seli v 1. ligo.

Na DP za posameznike je Drago Flerin osvojil 33. mesto, Brane Mihajlov pa 44. Pri ženskah je Olga Starovasnik posamezno osvojila 24. mesto, Majda Lužar pa 40. V dvojicah sta Olga Starovasnik in Jožica Šuštar osvojili 17. mesto. V borbenih igrah je KK Kamnik osvojil 12. mesto.

Na DP za veterane je v kategoriji 56-65 let Rudolf Vidic osvojil 4. mesto.

Na DP za mladince je Aleš Prosen osvojil 16. mesto, Franci Knavs 48., Aleš Hočevar pa 56. mesto. Pri mladinkah je Simona Hren osvojila 9. mesto.

Na DP za kadete je Gregor Bele osvojil 25. mesto, Aleš Hočevar pa 32. V parih sta zasedla 16. mesto. Ekipno so fantje osvojili 11. mesto. Žal zasedba ni zabeležena.

Pri dekletih je Nataša Turk osvojila 13. mesto.

Na DP za dečke in deklice je v kategoriji do 9 let zmagala Tadeja Kokalj, druga je bila Mevlida Mehović. V kategoriji 10-11 let je z novim državnim rekordom na eni tekmi in skupno zmagala Anja Flerin, Alma Tiganj je bila druga, tretja pa Barbara Hočevar. 6. mesto je osvojila Jasna Malkoč, 9. Damjana Pirman,

10. je bila Doris Bezjak, 16. pa Tinkara Korošec. V kategoriji 12-13 let je bila Maja Klemenc 9. V kategoriji 14-15 let pa Turk Nataša 2.

Pri dečkih do 9 let je bil Mihad Sabotič 3., Gašper Burkeljca pa 6. V kategoriji 9-11 let je bil Mevludin Mehovič 6. V kategoriji 12-13 let je bil Anko Tiganj 8., Matej Turk pa 10. V kategoriji 14-15 let je bil Andrej Flerin 21., Matej Kern pa 25.

V dvojicah sta do 9 let zmagali Tadeja Kokalj- Melvida Mehović, 10-11 let sta bili Alma Tiganj-Damjana Pirman 2., Anja Flerin-Barbara Hočevar pa 3. Od 14-15 let: 3.mesto Nataša Turk-Doris Bezjak.

Pri dvojicah dečki do 9 let: 3. mesto Mihad Sabotič-Gašper Burkeljca. 9-11 let 3. mesto Mehovič- Malkoč. 12-13 let 6. mesto Anko Tiganj-Matej Turk.

V Občinski ligi je sodelovalo 11 ekip. Prvo mesto je ponovno osvojila ekipa »K«Market pred DU Kamnik in Stol I.

1996

Na novem kegljišču v Novem mestu je Simona Hren osvojila 3. mesto. Nataša Turk je bila 23., Adrijana Reja (še pionirka) pa 30.

Novembra 1996 je IO kluba v Kamniškem Občanu poslal odprto pismo, v katerem piše, da sta občinska svetnika Miha Prosen in Igor Podbrežnik vložila v obravnavo zahtevo za presojo prenosa kegljišča s pripadajočim zemljiščem na podjetje Stol. Pogodba je bila podpisana nekaj dni pred prvimi demokratičnimi volitvami v Sloveniji leta 1990 in to brez vednosti KK Kamnik. Medtem je Stol kegljišče prodal zasebniku, ta pa ga namerava prodati naprej. Avtorja v imenu KK Kamnik pozivata svetnike in Občinsko upravo, da tega ne sme dovoliti. Kegljišče mora ostati v lasti Občine, saj le tako lahko zagotovimo nemoteno delovanje kluba, ki v zadnjem času dosega vidne uspehe in zagotavlja tekmovanje in rekreacijo približno 300 občanom Kamnika.

Podatkov o uvrstitvah ženske ekipe v državni ligi (sezona 1995/96) nisem našel, prav tako ne o dosežkih kamniških kegljačev na državnih prvenstvih. Znano je le, da se je ženska ekipa ponovno uvrstila v 1. ligo in da je 1. moška ekipa zasedla 2. mesto v 2. ligi zahod.

1997

Takoj po Novem letu je bil odigran tradicionalni turnir za Pokal Kamnika. Na njem je nastopilo 140 kegljačev in 40 kegljačic. Med njimi ni manjkalo članov domače kot tudi tujih državnih reprezentanc. Najboljših 16 iz obeh konkurenc se je uvrstilo v finale. Moški so igrali 200 lučajev, ženske pa 100 lučajev mešano. Pri moških je zmagal Boris Benedik. Od domačih kegljačev so bili6. Brane Potočnik, 8. Miran Markovič, 11. Brane Mihajlov, 13, Franc Grubar in 15. Rudolf Vidic. Pri ženskah je zmagala Marta Zupanc, od domačih pa je 5. mesto osvojila Štefka Flerin, 8.Majda Lužar, 9.Boža Habat, 10.Simona Hren, 11.Jožica Šuštar, 13.LidijaPirman in 16.Jožica Vidic.

V julijski številki 1997 Kamniškega občana lahko preberemo, da KK Kamnik ne more več uporabljati kegljišča. Stol je namreč kegljišče oddal v najem g. Bukovniku in mu ga kasneje tudi prodal. Bukovnik kot novi lastnik se v kupoprodajni pogodbi ni zavezal na nadaljevanje sodelovanja s KK Kamnik, čeprav je le-ta vzdrževal objekt vse od stečaja Planinke dalje. Občina je vložila tožbo proti Stolu, v kateri izpodbija regularnost prodaje. V zemljiški knjigi so na objekt tudi dali »plombo«. Medtem je Bukovnik postavil nemogočo najemnino med 24 in 34 DEM/m2, kar bi pomenilo min. 7000 DEM mesečno. KK Kamnik je zato za naslednjo sezono začel iskati druge možnosti na kegljiščih v okolici.

Zbral in zapisal: Štefan Flerin

Viri:

– Arhiv publikacij Kegljaške zveze Slovenije (Bilteni KZ Jugoslavije, Bilteni KZ Slovenije, ostale publikacije tega arhiva)

– Bilten 2012/13 in Bilten ob 60 – letnici KK Kamnik

– Občinsko glasilo Kamniški občan